Dlaczego warto zatrudniać studentów?

Drogi Pracodawco, w najlepsze trwa sezon na studenta, a zatrudnianie studentów niesie za sobą wiele korzyści.

Student jest przede wszystkim pracownikiem „tanim w utrzymaniu”. To ze względu na to, że pracodawca zazwyczaj zatrudnia studenta w oparciu o bardziej opłacalną umowę zlecenia. Ewentualnie pracodawca może powierzyć studentowi konkretne zadania do realizacji bez wskazania miejsca pracy, co wówczas może mieć miejsce w oparciu o umowę o dzieło. Przy takich formach zatrudnienia warunki finansowe z punktu widzenia pracodawcy są dużo lepsze.  Zatrudniając studiującą osobę (poniżej 26 roku życia) w oparciu o umowę zlecenie, pracodawca nie musi opłacać składki rentowej, emerytalnej, wypadkowej, chorobowej, a także podwójnej zdrowotnej. Studentowi nie przysługuje urlop w pełnym wymiarze. Chętni na zdobycie pierwszego zawodowego doświadczenia i pierwsze zarobki studenci są skłonni przystać na takie warunki.

Zatrudnienie studenta pozwala również na dużą elastyczność. To dzięki krótkich okresom wypowiedzenia w typowych formach zatrudnienia studenta. Dla pracodawcy oznacza stosunkowe szybkie zwolnienie  z kosztów utrzymania stanowiska studenta, na przykład gdy wyczerpią się powierzone mu zadania. Studentowi krótkie wypowiedzenie pozwala szybko zakończyć pracę, gdy rozpoczyna się rok akademicki lub dopasować się do godzin zajęć.

Młodzi, wykształceni studenci są często również bardzo sumiennymi pracownikami, ponieważ będąc na początku swojej drogi zawodowej, są silnie zmotywowani do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, które w przyszłości pozwolą im na zdobycie dobrze płatnej pracy. Współcześni studenci, należący do tzw. Generacji Y, są kreatywni, otwarci oraz błyskawicznie poruszają się w świecie technologii.  O tym pokoleniu mówi się „młodzi, zdolni i nielojalni”, co niesie jednak ze sobą pewną trudność, ponieważ wymaga od pracodawcy nowoczesnego, indywidualnego podejścia w zarządzaniu tymi pracownikami, w tym jasnego określenia celów i ciągłego rozwoju.
Podziel się


;